Disclaimer

Zorgvuldigheid
Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo volledig en gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Documenten
Diverse documenten op onderwijserfgoed.nl worden aangeboden in PDF-vorm (Portable Document Format). Om PDF-bestanden te kunnen lezen en afdrukken heeft u een daarvoor geschikt programma nodig. Dergelijke programma’s bestaan voor verschillende computerplatforms, zoals Windows, Mac OS en Linux. Ze zijn doorgaans gratis beschikbaar op het internet.

Auteursrechtelijke informatie over de inhoud van deze website
Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. 

In de Onderwijsverslagen uit de periode 1954-1967 zijn foto’s opgenomen. Wij hebben geprobeerd rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen aanspraak te kunnen maken op auteursrecht, gelieve contact met ons op te nemen. Voor al deze foto’s geldt dat hergebruik niet is toegestaan.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de organisaties die verantwoordelijk zijn voor deze website zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijven. 

De volgende rechten worden door Creative Commons zero verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht: 

  • Octrooirechten en merkrechten
  • De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht. 

 

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode