De parochieschool De parochieschool De parochieschool Het begin van het Nederlandse onderwijs Erasmus Erasmus Erasmus De invloed van het humanisme Het Haneboek Het Haneboek Het Haneboek De ontwikkeling van het leesonderwijs Van wastafeltje tot tablet Van wastafeltje tot tablet Van wastafeltje tot tablet De ontwikkeling van het schrijfonderwijs 'Volgens Bartjens': 1 + 1 = 2 'Volgens Bartjens': 1 + 1 = 2 'Volgens Bartjens': 1 + 1 = 2 De opkomst van het rekenonderwijs De vijf academies De vijf academies De vijf academies De voorlopers van de moderne universiteit Jacob Cats en Hieronymus van Alphen Jacob Cats en Hieronymus van Alphen Jacob Cats en Hieronymus van Alphen De moraal van het opvoeden De schoolopziener komt eraan De schoolopziener komt eraan De schoolopziener komt eraan De betekenis van Adriaan van den Ende Met de plak en de roe Met de plak en de roe Met de plak en de roe Het wettelijk verbod op lijfstraffen De strijd om de school De strijd om de school De strijd om de school De Lager-onderwijswet van 1857 De eerste ambachtsschool De eerste ambachtsschool De eerste ambachtsschool Opkomst, ondergang en terugkeer van het beroepsonderwijs Modern of klassiek Modern of klassiek Modern of klassiek De hogere burgerschool (hbs) en het gymnasium Achter een gordijn verborgen Achter een gordijn verborgen Achter een gordijn verborgen Onderwijs voor meisjes De Landbouwhogeschool De Landbouwhogeschool De Landbouwhogeschool De emancipatie van de praktische wetenschappen Afke's Tiental Afke's Tiental Afke's Tiental De invoering van de leerplicht Scholing buiten de school Scholing buiten de school Scholing buiten de school Van privéonderwijs tot autodidactie Het begon met gebarentaal Het begon met gebarentaal Het begon met gebarentaal Speciaal onderwijs Van ondervoeding tot overgewicht Van ondervoeding tot overgewicht Van ondervoeding tot overgewicht De komst van de schoolarts Halfhartig onderwijs Halfhartig onderwijs Halfhartig onderwijs Het onderwijs in de voormalige Nederlandse koloniën 'Het volle leven' 'Het volle leven' 'Het volle leven' De vernieuwende ideeën van de reformpedagogiek Theo Thijssen en de emancipatie van de schoolmeester Theo Thijssen en de emancipatie van de schoolmeester Theo Thijssen en de emancipatie van de schoolmeester Onderwijzen als beroep De invloed van Kohnstamm De invloed van Kohnstamm De invloed van Kohnstamm Onderwijs als wetenschap Schuiven met stoelen en tafels Schuiven met stoelen en tafels Schuiven met stoelen en tafels Veranderende ideeën over het schoolgebouw De Mammoetwet De Mammoetwet De Mammoetwet De democratisering van het onderwijs De Cito-toets De Cito-toets De Cito-toets Het meten van leerresultaten De moedermavo De moedermavo De moedermavo Volwasseneneducatie De onderwijswethouder De onderwijswethouder De onderwijswethouder Wie betaalt en bepaalt de school? Het curriculum Het curriculum Het curriculum De opeenstapeling van schoolvakken Het jonge kind Het jonge kind Het jonge kind De vorming van kleuters en peuters Het puberbrein Het puberbrein Het puberbrein Probleemgedrag van alle tijden

De Canon van het Onderwijs belicht in dertig vensters de onderwijsgeschiedenis van Nederland. De pagina’s op deze website bieden een beknopte weergave in woord en beeld van de inhoud van de canon.