Zoeken en onderzoeken

Op deze website worden bronnen uit verschillende onderwijscollecties bijeengebracht: de verslagen van de Inspectie van het Onderwijs, de adviezen van de Onderwijsraad en een selectie uit de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum.

 

Een unieke mogelijkheid om zelf onderzoek te doen en zo een beeld te krijgen van de ontwikkeling van ons onderwijs.

Thema’s

Toetsen en examens

Toetsen en examens

Bij een examen of een toets worden de kennis en de vaardigheden van een scholier of een student schriftelijk, mondeling of praktisch onderzocht. De westerse samenleving hecht veel waarde aan toetsen en examens: met een diploma, het bewijs dat eenmore

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Een school heeft altijd iemand die verantwoordelijk is voor de leerlingen en, bij grotere scholen, voor het totaal aan leerkrachten en leerlingen. In de zeventiende eeuw werden scholen vaak bestuurd door de kerk, die een daarvoor geschikt persoonmore

Leerplicht en onderwijstijd

Leerplicht en onderwijstijd

Vóór 1900 was er geen leerplicht. In 1901 werd de leerplichtwet ingevoerd. Wat hield deze wet precies in? En hoe werd schooluitval tegengegaan? In het hedendaagse onderwijs wordt er gesproken over zaken als onderwijstijd, contacturen enmore

Internationaal perspectief

Internationaal perspectief

Al vanaf het ontstaan van de universiteiten in de middeleeuwen waren er studenten die door Europa trokken om in universiteitssteden kennis te vergaren. Van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw was bij de zonen uit de gegoedemore